Psykoterapi


Psykoterapi på psykodynamisk grund
Behandlingen sker i form av regelbundna samtal under kortare eller längre tid, allt från några månader till flera år. Psykoterapi är en samarbetsrelation mellan dig som söker hjälp och mig som psykoterapeut. Behandlingen grundar sig på att alla människor har ett medvetet och ett omedvetet själsliv som påverkar relationer, önskningar, upplevelser och känslor. I samspelet med varandra söker vi orsak till och förståelse för dina problem och ditt lidande. Utifrån den relation som utvecklas förstår vi även ditt sätt att närma dig andra människor och på vilket sätt detta påverkar dina relationer och din livssituation. Med tid och hjälp kan du lösa dina problem, nå en större självkännedom med ökade möjligheter till oberoende, trygghet och mening i din tillvaro. Sedan 2009 har jag haft ett avtal för psykodynamisk psykoterapi med Region Skåne.

Psykodynamisk korttidspsykoterapi
Det finns en ökad efterfrågan på tidsbegränsade psykoterapier. Psykodynamisk korttidspsykoterapi är en evidensbaserad psykoterapi modell på mellan 20-40 sessioner med fokus på att hantera känslor och förändra livsstrategier.

Rådgivning & konsultation
Ibland kan ett par samtal räcka för att rådgöra kring problem och svårigheter. Samtalen kan leda till en rekommendation om psykoterapi, ibland om annan hjälp eller vägledning i hur du kan gå vidare.

Krisbehandling
Jag har oftast möjlighet att erbjuda en snabb första tid i en krissituation. Krisbehandling i sig innebär att få möjlighet att i samband med en kris, bearbeta tankar, känslor och upplevelser. Oftast är en krisbehandling relativt kort, ca 10 gånger, men ibland övergår krisbehandlingen i en längre psykoterapi.

Handledning i psykoterapi
Genom handledning får du som psykoterapeut möjlighet att fritt tala om ditt klientarbete. Handledning innebär, förutom att förstå mer om din klient, även att du blir mer medveten om dig själv som person och din egen betydelse för den psykoterapeutiska processen. Genom handledning sker en professionell utveckling via emotionella och intellektuella/kunskapsbaserade insikter. Handledning förebygger överbelastning och är en viktig del i allt behandlingsarbete.

Handledning i psykiatriskt behandlingsarbete
Att arbeta med klienter inom psykiatrin eller socialtjänsten är många gånger ett känslomässigt krävande arbete för dig som behandlare. Jag har mer än 20 års erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete och kan handleda dig som behöver hjälp att förstå behandlingsprocessen och dina egna känslomässiga reaktioner. Jag erbjuder enskild handledning eller handledning i grupp.


gunilla

 

Gunilla Ringh

Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi,
Auktoriserad psykoterapihandledare (RPC), Ackrediterad inom hälsoval psykoterapi av Region Skåne.